trešdiena, 2011. gada 2. februāris

TICĪBA..

 

353e15a394b7d2dc16e330c1ea940ed7

Es ticu, ka ir debesis

Kur laimes bērni mīt,

Kur saulīte daudz spožāki

Un mīlīgāki spīd.

Es ticu, ka ir brīnumi,

Kas necerēti nāk

Un daiļu sapņu pasauli

Ap sevi radīt sēk.

Es ticu, ka ir laimība,

Kas svētās liesmās mirdz.

Un, ja tā vis nebūtu,

Vai  justu mums tad sirds?

/J. Poruks./ 

 

1290628850164705